Erhvervsservice

Vind og vejr tærer naturligt på bygningers klimaskærm, og for at modstå utidig forfald bør den regelmæssigt tilses. Vi tilbyder en erhvervsservice, hvor vi efter aftale fører løbende og systematisk tilsyn med offentlige og private erhvervsbygninger.

Vi tilser rutinemæssigt bygninger og kontrollerer vinduer, døre, facader, sokkel og taget – og ved alvorlige storme udføres ekstraordinær kontrol på de særligt udsatte bygningsdele.

Ved observationer af forhold der kræver reparation eller vedligehold tilsendes en udførlig beskrivelse, samt et uforpligtende tilbud på udførelse af opgaven.

Typiske opgaver:
– småreparationer på træværk og tag
– rensning af tagrender
– smøring af vinduer og døre
– rydning af snelast på tag
– påføring af træbeskyttelse og malerarbejder
– algefjerning fra tag, facader og belægning

Observerer vi desuden ved et regelmæssigt besøg at der har været indbrud eller hærværk kontakter vi dig med det samme, ligesom vi sørger for at lukke af og give tilbud på de ødelagte bygningsdele.

Ved hvert besøg vil der blive udført rapport med billeddokumentation. Årligt samles rapporten med en overordnet tilstandsrapport, som sendes til jeres bygningsansvalige kontaktperson.

Ring på tlf. 97187063 – eller udfyld skemaet herunder, så vi sammen kan aftale et fælles besøg på de pågældende bygninger og udfærdige en plan for erhvervsservice på dine bygninger.

 

  Kontaktperson (skal udfyldes)

  Telefonnummer (skal udfyldes)

  E-mail (skal udfyldes)

  Firma

  Erhvervsbygningernes adresse

  Postnummer

  By

  De indtastede oplysninger sendes via mail til vores interne tilbudsgiver, som bruger oplysningerne alene til at afgive tilbud på forespurgte opgave.