Første firmabil_AD_1961
Firmabil_AD_Anno 2021
Firmabil_AD_Anno 2021

ESG

Det er afgørende, at vi alle tager ansvar og gør vores bedste for at reducere CO2-udledningen. Kun derved kan vi bevare et godt miljø for dyr og for mennesker.

I hverdagen har vi i vores tømrervirksomhed stort fokus på at tilrettelægge vores arbejde og processer, så de belaster miljøet mindst muligt.
Derfor holder vi os løbende ajour med udviklingen, så vi kan bidrage til at skabe en bedre fremtid.

ESG er en integreret del af vores tømrerfirmas forretningsstrategi, og det skal ses som vores måde at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. For os er det en kontinuerlig proces, der kræver både engagement og løbende opfølgning for at vi kan skabe resultater for vores kunder og for samfundet.

ESG-Strategi
I vores ESG-arbejde tager vi afsæt i FN’s bæredygtighedsmål 3, 4, 8 og 12, og vi har i praksis udmøntet det i en række miljømæssige tiltag, som du kan se nedenfor:

E – Miljø

Bæredygtig rådgivning
Vi rådgiver vores kunder om:
Bæredygtighed i forhold til deres byggeprojekter – herunder også om nødvendigheden af en udskiftning af fx vinduer. Nogle gange er det fx tilstrækkeligt med vedligeholdelse?
Grønne byggeprojekter, der reducerer bygningers miljøpåvirkning, fx brug af energieffektive materialer og teknologier
Energirenoveringsløsninger, der kan forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i eksisterende bygninger.

Bæredygtigt materialevalg
Vi vælger aktivt træet til i vores forretning, for træ er det mest bæredygtige byggemateriale, der findes. Hvor det er muligt, vælger vi generelt miljøvenlige og genanvendelige materialer, og vi undgår så vidt muligt materialer, der er skadelige for miljøet eller har et højt CO2-aftryk.

Energieffektivitet
Vi arbejder løbende på at optimere virksomhedens energiforbrug ved at investere i energieffektive maskiner og udstyr.

Grøn transport
I tømrerfirmaet er vi i gang med at skifte vores firmabiler ud med eldrevne, der hvor det er muligt. Det vil vi fortsætte med i takt med at udskiftningerne finder sted.

Affaldshåndtering
Vi genbruger byggematerialer, hvor det er muligt, og vi har udarbejdet en effektiv affaldshåndteringsplan.

S – Social

Sociale initiativer
Vi uddanner løbende nye tømrere til faget og gennem årene har vi uddannet omkring 60 nye dygtige tømrere. 

Sikkerhed og trivsel
Vi prioriterer arbejdssikkerhed og trivsel for vores medarbejdere højt. Sikkerhedsmøder er en fast del af programmet på vores medarbejdermøder, og de finder sted i arbejdstiden. Herudover vægter vi en god kultur og omgangstone, der anerkender den enkelte, og som fremmer trivsel og arbejdsglæde.

Mangfoldighed og inklusion
Vi hylder mangfoldigheden på vores arbejdsplads, og der er lige muligheder for alle medarbejdere – uanset baggrund eller identitet.

Uddannelse og kompetenceudvikling
Vores medarbejdere tilbydes løbende kompetenceudvikling og støtte til deres personlige og faglige udvikling.

G – Governance

Styring og ledelse 
I ledelsen i Arne Danielsen A/S lægger vi vægt på åbenhed og gennemsigtighed. Dette gælder også i forhold til virksomhedens ESG-mål og resultater.

Stakeholder-engagement
Vi involverer løbende vores interessenter – medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfundet i beslutningsprocesser og lytter til deres synspunkter og bekymringer.

Etisk forretningspraksis
Vi følger høje etiske standarder og undgår såvidt muligt byggepraksis og processer, der kan være til skade for miljøet eller samfundet.