Kundedata og sikkerhed

Som kunde hos os behandler vi persondata om dig. De persondata vi behandler om dig omfatter udelukkende almindelige persondata. Typisk dit navn, mail og telefon. Yderligere for enkeltmandvirksomheder omfattes også virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer. Vi opbevarer og bruger disse informationer, således vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig som kunde, udføre opgaverne og fakturere dig korrekt. Vi behandler dine persondata internt på kontoret.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte opgave/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.

Dine personoplysninger vil – hvis det er aktuelt – blive videregivet til underentreprenører, leverandør m.v. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til evt. brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S vil gemme dine personoplysninger i det tidsrum som er nødvendigt for reklamation og garanti.

Vi gør dig opmærksom på, at du har rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S behandler om dig. Du har retten til:

– indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
– at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
– at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
– dataportabilitet (transmittere oplysninger)

Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S
Borupvej 1
7330 Brande
Cvr. 26 39 87 62

e: faktura@arnedanielsen.dk
t: 97 18 70 63