Nye spær: gitterspær

På billedet ses en meget tilfreds bygherre, der har fået gitterspær på den gamle fladtagsbygning. Vi var også meget glade for samarbejdet, som førte til nye spær, et rigtig flot tag og nyt moderne udtryk til hele bygningen.

Gitterspær udmærker sig ved at have en lang spændvidde. Spærets opbygning er selvbærende, så det ikke er nødvendigt med yderligere støttepunkter end ydermurene. Hældningen ligger normalt mellem 15 og 50 grader. En variation af gitterspær kan være saksespær, hvor undersiden også har en hældning, som giver en større højde i rummet under.
Inden renoveringen havde huset flade bjælkespær.

Kontakt os på telefon 97 18 70 63 eller ad@arnedanielsen.dk og lad vores rådgiver vejlede dig i valg af spær og tagkonstruktion i sin helhed.